Zariadenie pre seniorov a Denný stacionár

Štatutárny zástupca:  Mgr. Adriána Gmitterová

Telefón mobilný: (+421) 905 184 029
číslo aktívne: 08:00 – 16:00 hod. /pracovné dni/

 

Riaditeľ:  PhDr. Slavko Poptrajanovski, PhD.

Telefón mobilný: (+421) 905 636 073
číslo aktívne: 08:00 – 16:00 hod. /pracovné dni/

 

Email:

atriumpresov.no@gmail.com

Web:

www.atriumno.sk

Napíšte nám