Poskytované služby

Sociálne poradenstvo

Poskytujeme základné sociálne poradenstvo, základné informácie o DS, evidencia žiadosti, preposúdenie stupňa odkázanosti a príprava zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb.

 

Záujmové činnosti

Rozvíjanie spoločenského a kultúrneho života klientov. Skupinové kondičné cvičenia, rôznorodé pracovné činnosti, tréning pamäťových funkcií. Prístup k Pc a k internetu s neobmedzeným objemom prenesených dát.

Sociálna rehabilitácia

Podporujeme samostatnosť, nezávislosť, sebestačnosť a posilňovanie návykov pri sebaobsluhe.

 

Príjemné prostredie

Našim klientom ponúkame kompletné vynovené priestory s bezbariérovým prístupom. Vytvárame miesto pre oddych, dohľad, starostlivosť a zabezpečujeme stravovanie (desiata, obed, olovrant a pitný režim počas celého dňa.)

 

Naše aktivity

Bibliočinnosť

Využíva pôsobenie kníh na klienta. Odporúča sa prevažne u introvertných (samotárskych) a racionálne založených klientov. Naším klientom ponúkame rôzne knihy, časopisy, možnosť počúvať nahrávky knih, prečítanie inou osobou v spolupráci s Podduklianskou knižnicou vo Svidníku.

Tréning pamäte

Terapia na rozvoj myslenia, podpora pamäte, posilnenie mozgu  a kognitívnych schopnosti. Zábavne, efektívne, hrou (testy, lúštenie krížoviek, osemsmeroviek, anti-stresových maľovaniek).

Spoločenský klub   

Besedy na rôzne témy: o aktuálnom spoločenskom dianí, doma a v zahraničí, výmena receptov, posedenie pri káve  a  hraní  spoločenských hier.

Pohybové činnosti 

Ranné rozcvičky – precvičovanie jemnej motoriky (individuálne cvičenie na fit lopte, s overballom s masážnymi loptičkami, navliekanie koráliek. Masáže: v spolupráci s masérom- terapeutom.

Pracovná činnosť

Je odborná činnosť, ktorá slúži  na osvojenie pracovných návykov a zručností fyzickej osoby pri vykonávaní pracovných aktivít pod odborným vedením, ktorej cieľom je obnova, udržanie alebo rozvoj  fyzických, mentálnych a pracovných schopnosti prijímateľa.

Naši klienti sa venujú výrobe papierových  košíkov, dekoratívnych ozdôb podľa aktuálneho ročného obdobia, výroba výrobkov zo samotvrdnúcej hmoty a pod.

Reminiscenčná (spomienková) terapia

Osobné rozhovory s klientom, prezentovanie fotografii z mladosti, minulosti, prezentácia ľudových predmetov z mladosti- rôzne výšivky, ručné práce, kroje, predmety a podobne, pomocou čoho si vybavuje spomienky a aktivuje pamäť.

Muzikočinnosť

Uľahčuje a rozvíja komunikáciu, medziľudské vzťahy, pohyblivosť, sebarealizáciu, odbúrava stres, znižuje telesné, emocionálne a kognitívne problémy. Naši klienti sa majú možnosť sa zúčastňovať aktívne: pri speve a nácviku rôznych piesní pasívne : pri počúvaní ľudových piesni.

Canisterapia

Ponúkame canisterapiu, ktorá využíva pozitívne pôsobenie psa domáceho na fyzickú, psychickú a sociálnu pohodu človeka. Uplatňuje sa hlavne ako pomocná psychoterapeutická metóda. Motivuje k rehabilitácii a povzbudzuje imunitu prostredníctvom psychiky.

 Rôzne 

  • duchovné, spirituálne aktivity: každý deň spoločné modlitby svätého ruženca
  • duchovné rozhovory
  • oslavy jubilantov
  • pečenie koláčov a varenie jednoduchých jedál, podľa vlastného výberu (nátierky, šaláty, langoše)
  • klienti sa môžu zapojiť do prác: úprava okolia budovy, práce na vyvýšených záhonoch (sadenie kvetov, pretrhávanie buriny a pod.)
  • aktivity podľa potrieb a schopnosti klienta: podpora účasti na spoločenskom živote a dianí mimo zariadenia (vychádzky a výlety do okolia)